Dynamiczne bilansowanie z gwarancją 1:1 – dowiedz się, jak to działa!

Zobacz

Dynamiczne bilansowanie z gwarancją 1:1 – dowiedz się, jak to działa!

Zobacz
2 minut 32 sekund

Jak zostać dzierżawcą instalacji PV – o czym mówi umowa PV as a service?

Na świecie już od wielu lat obecne są umowy PPA, czyli Power Purchase Agreement, które pozwalają na wytwarzanie i obrót energią. Jest to porozumienie zawierane bezpośrednio pomiędzy wytwórcą energii z instalacji OZE a odbiorcą, który chciałby z tej energii korzystać. Niedawno pojawiła się jeszcze jedna możliwość, czyli umowy PV as a service. Na czym one polegają? I jakie są obowiązki obu stron tych porozumień? 

Obecnie znana umowa PPA polega na zakupie energii wytwarzanej przez instalację fotowoltaiczną po ustalonej cenie za MWh. W takim przypadku odbiorca energii nie jest jednak ani właścicielem, ani dzierżawcą instalacji. Inaczej jest w przypadku niedawno powstałych umów PV as a service, które pozwalają na to, aby odbierający energię, był jednocześnie dzierżawcą instalacji. 

Na czym polega umowa PV as a service?

Umowa PV as a service polega na stałej, miesięcznej opłacie za czynsz lub za dzierżawę, która jest obliczana na podstawie szacowanego wolumenu produkcji energii z instalacji. W zamian dzierżawca (czyli przedsiębiorca) może użytkować tę instalację. 

To rozwiązanie doskonale opisuje poniższy schemat. 

Kim jest dzierżawca instalacji?

Instalacja, która produkuje energię, jest własnością naszej spółki. Na podstawie umowy PV as a service jest ona dzierżawiona przedsiębiorcy, dzięki czemu może on korzystać z energii, która jest przez tę instalację produkowana. Przedsiębiorca, który podpisze umowę PV as a service, nie wnosi środków finansowych na start, koszty instalacji są pokrywane przez naszą Spółkę. Zadaniem dzierżawcy jest udostępnienie przestrzeni do postawienia instalacji, a później udostępnianie jej w przypadku ewentualnych prac serwisowych. Przedsiębiorca w czasie trwania umowy ma możliwość wykupu instalacji albo wypowiedzenia umowy. 

Kim jest wydzierżawiający instalację?

Wydzierżawiający jest właścicielem instalacji, którą użycza dzierżawcy. W pierwszej kolejności jest odpowiedzialny za dobór mocy systemu i wykonanie projektu oraz uzyskanie wymaganych pozwoleń, a następnie sfinansowanie inwestycji. Kiedy już umowa jest podpisana, Spółka montuje instalację fotowoltaiczną na nieruchomości dzierżawcy, a przez okres obowiązywania tej umowy serwisuje i utrzymuje pracę instalacji. 

Co możesz zyskać dzięki umowie PV as a service?

Umowa PV as a service pozwala dzierżawcy na korzystanie z instalacji, w zamian za co płaci on spółce czynsz bazowy, który jest stałą miesięczna opłatą. Na koniec roku kalendarzowego następuje rozliczenie dodatkowe, które polega na zweryfikowaniu czy suma MWh wytworzonej energii elektrycznej jest wyższa, czy niższa, niż założona Produktywność. 

Jeżeli jest ona niższa Spółka zapłaci dzierżawcy kwotę rozliczenia dodatkowego. W przypadku, gdy suma wytworzonej energii jest wyższa niż Zakładana Produktywność, Dzierżawca powinien zapłacić Spółce kwotę, która powstanie po dokonaniu rozliczenia. Gdy wytworzona energia jest równa Zakładanej Produktywności, Rozliczenie Dodatkowe nie będzie dokonywane. 

Oceń ten artykuł

powiązane artykuły
czytaj bloga
107 MW czystej energii ze słońca!
107 MW czystej energii ze słońca!
Polski rynek energii odnawialnej dynamicznie rośnie. Sukcesywnie przybywa nowych instalacji OZE. Wpisujemy się w trend i wraz rozwojem nowoczesnej energetyki, konsekwentnie realizujemy obraną strategię tworząc przestrzeń dla nowych usług i...
Fotowoltaika – od czego zależy cena instalacji paneli fotowoltaicznych
Fotowoltaika – od czego zależy cena instalacji paneli fotowoltaicznych
Na cenę instalacji fotowoltaicznej składa się wiele czynników, między innymi moc systemu, rodzaj inwertera czy specyfika dachu. Bez analizy wszystkich elementów, nie można jednoznacznie stwierdzić ile będzie kosztować elektrownia słone...
Jaka moc instalacji fotowoltaicznej pokryje moje zapotrzebowanie?
Jaka moc instalacji fotowoltaicznej pokryje moje zapotrzebowanie?
Zanim przystąpimy do montażu instalacji fotowoltaicznej, najważniejszy jest właściwy dobór mocy systemu. W przypadku gospodarstw domowych moc fotowoltaiki powinna być dobrana tak, by wyprodukowana w ciągu roku energia nie przekraczała ro...
Fotowoltaika dla biznesu – co może zyskać Twoja firma?
Fotowoltaika dla biznesu – co może zyskać Twoja firma?
Wydatki przeznaczane na zakup energii elektrycznej należą do kosztów stałych każdego przedsiębiorstwa, przez co wszystkie firmy są narażone na podwyżki rachunków będące skutkiem rosnących cen prądu. Coraz więcej biznesów szuka jedn...
Fotowoltaika dofinansowanie 2024 – jak uzyskać dotacje do instalacji OZE?
Fotowoltaika dofinansowanie 2024 – jak uzyskać dotacje do instalacji OZE?
Odnawialne źródła energii to najprostszy sposób na obniżenie rachunków za prąd i ochronę środowiska. Popularność fotowoltaiki rośnie z roku na rok. Do niedawna nieznana, dziś zasila tysiące polskich gospodarstw. Dużą zachętę dla...
Jak zmienić sprzedawcę energii elektrycznej?
Jak zmienić sprzedawcę energii elektrycznej?
Obecnie wszyscy, zarówno gospodarstwa domowe jak i przedsiębiorstwa, mają prawo do dowolnego wyboru sprzedawcy energii elektrycznej. Sprzedawcę prądu można zmieniać dowolną ilość razy. Jak to zrobić i czy ...
Licznik prądu – jak go odczytać?
Licznik prądu – jak go odczytać?
Odczyt licznika energii polega na sprawdzeniu zużycia prądu przez gospodarstwo domowe i przekazaniu ich sprzedawcy prądu. Dane z licznika są...
zapytaj o ofertę
Columbus