Jak zostać dzierżawcą instalacji PV - o czym mówi umowa PLA?

27/10/2020

Autor: Sylwia Mańkowska

3 minuty czytania

umowa pla fotowoltaika

Na świecie już od wielu lat obecne są umowy PPA, czyli Power Purchase Agreement, które pozwalają na wytwarzanie i obrót energią. Jest to porozumienie zawierane bezpośrednio pomiędzy wytwórcą energii z instalacji OZE a odbiorcą, który chciałby z tej energii korzystać. Niedawno pojawiła się jeszcze jedna możliwość, czyli umowy PLA. Na czym one polegają? I jakie są obowiązki obu stron tych porozumień? 

Obecnie znana umowa PPA polega na zakupie energii wytwarzanej przez instalację fotowoltaiczną po ustalonej cenie za MWh. W takim przypadku odbiorca energii nie jest jednak ani właścicielem, ani dzierżawcą instalacji. Inaczej jest w przypadku niedawno powstałych umów PLA, które pozwalają na to, aby odbierający energię, był jednocześnie dzierżawcą instalacji.

Na czym polega umowa PLA?

Umowa Power Lease Agreement polega na stałej, miesięcznej opłacie za czynsz lub za dzierżawę, która jest obliczana na podstawie szacowanego wolumenu produkcji energii z instalacji. W zamian dzierżawca (czyli przedsiębiorca) może użytkować tę instalację.

To rozwiązanie doskonale opisuje poniższy schemat.

umowa PLA schemat

Kim jest dzierżawca instalacji?

Instalacja, która produkuje energię, jest własnością naszej spółki. Na podstawie umowy PLA jest ona dzierżawiona przedsiębiorcy, dzięki czemu może on korzystać z energii, która jest przez tę instalację produkowana. Przedsiębiorca, który podpisze umowę PLA, nie wnosi środków finansowych na start, koszty instalacji są pokrywane przez naszą Spółkę. Zadaniem dzierżawcy jest udostępnienie przestrzeni do postawienia instalacji, a później udostępnianie jej w przypadku ewentualnych prac serwisowych. Przedsiębiorca w czasie trwania umowy ma możliwość wykupu instalacji albo wypowiedzenia umowy.

Kim jest wydzierżawiający instalację?

Wydzierżawiający jest właścicielem instalacji, którą użycza dzierżawcy. W pierwszej kolejności jest odpowiedzialny za dobór mocy systemu i wykonanie projektu oraz uzyskanie wymaganych pozwoleń, a następnie sfinansowanie inwestycji. Kiedy już umowa jest podpisana, Spółka montuje instalację fotowoltaiczną na nieruchomości dzierżawcy, a przez okres obowiązywania tej umowy serwisuje i utrzymuje pracę instalacji.

Co możesz zyskać dzięki umowie PLA?

Umowa PLA pozwala dzierżawcy na korzystanie z instalacji, w zamian za co płaci on spółce czynsz bazowy, który jest stałą miesięczna opłatą. Na koniec roku kalendarzowego następuje rozliczenie dodatkowe, które polega na zweryfikowaniu czy suma MWh wytworzonej energii elektrycznej jest wyższa, czy niższa, niż założona Produktywność.

Jeżeli jest ona niższa Spółka zapłaci dzierżawcy kwotę rozliczenia dodatkowego. W przypadku, gdy suma wytworzonej energii jest wyższa niż Zakładana Produktywność, Dzierżawca powinien zapłacić Spółce kwotę, która powstanie po dokonaniu rozliczenia. Gdy wytworzona energia jest równa Zakładanej Produktywności, Rozliczenie Dodatkowe nie będzie dokonywane. 

udostępnij artykuł dalej .

Poznaj szczegóły oferty:
fotowoltaika, pompy ciepła

zostaw kontakt do siebie


    czytaj więcej

    czytaj więcej

    czytaj więcej

    czytaj więcej
    !