Jakie są szanse na rozwój energetyki rozproszonej?