Mikroinstalacja fotowoltaiczna – definicja, opusty i udogodnienia