Samochody elektryczne i fotowoltaika – dobrana para?