Fotowoltaika off-grid czy on-grid. Co jest bardziej opłacalne, a co możliwe?