Czy magazynowanie energii się opłaca?

5/11/2018

Autor: Mateusz Konkiel

3 minuty czytania

magazyny energii opłacalność

Magazyny energii elektrycznej umożliwiają przechowywanie prądu kiedy produkcja przeważa nad zużyciem. Zgromadzone nadwyżki mogą być wykorzystywane, w momentach zwiększonej konsumpcji. W przyszłości magazyny energii mogą odegrać kluczową rolę w rynku energetyki, na razie jednak koszty przechowywania energii w ten sposób odstraszają potencjalnych konsumentów.

Rozwój rynku magazynów energii

Na chwilę obecną w Polsce magazynowanie energii na dużą skalę jest nieunormowane prawnie. Ministerstwo Energii dopiero prowadzi w tej kwestii prace regulujące. Główną przyczyną rozwoju rynku magazynów energii jest potrzeba stabilizacji sieci, dla której coraz większym wyzwaniem jest zwiększenie udziału w energetyce odnawialnych źródeł energii. Dodatkowo, korzystanie z energii wytworzonej i magazynowanej w lokalnie, eliminujemy problem strat na przesyle i konieczności ciągłego inwestowania w rozproszoną infrastrukturę. Kolejną pobudką jest przeobrażanie się rynku transportu ze spalinowego na elektryczny. W przyszłości sieć może być bowiem przeciążona przez zmienność poboru energii dla samochodów elektrycznych. Niestabilność sieci to poważny problem, który może mieć wpływ na rozwój gospodarczy.

Magazyn energii dla prosumenta

W przypadku instalacji fotowoltaicznych wytworzona energia nie zawsze zostaje wykorzystana w całości, ponieważ zapotrzebowanie na nią w różnych porach dnia jest zmienne. Dzisiaj niewykorzystana energia elektryczna trafia do sieci, skąd możemy ją pobrać z powrotem w 80%. Czy opłacalność fotowoltaiki może być większa? W miarę rozwoju technologii i zmniejszenia się kosztu konsumenckiego magazynu energii będzie on atrakcyjnym rozwiązaniem dla osób które czerpią prąd z domowej instalacji fotowoltaicznej. Pozwala on na znacznie efektywniejsze wykorzystanie wyprodukowanego przez instalację prądu. 

Innym korzystnym rozwiązaniem dla prosumentów mogą  być samochody elektryczne, które oprócz swojego konwencjonalnego zastosowania, mogą pełnić funkcję baterii, w której przechowywujemy wyprodukowaną energię.

Zalety i wady magazynowania energii

Największą zaletą magazynów jest to, że prosument może odebrać tyle energii ile wyprodukowała jego instalacja, inaczej niż w przypadku bilansowania, gdzie zakład energetyczny pobiera 20%. Systemy te dobrze sprawdzą się w miejscach z utrudnionym podłączeniem do sieci lub takich które narażone są na częste przerwy w zasilaniu.

Jednak instalacja pozwalająca na magazynowanie energii jest zdecydowanie bardziej kosztowna, niż taka podłączana do sieci. Za magazyny najczęściej służą ogniwa litowo-jonowe. Firmy zajmujące się produkcją akumulatorów proponują zróżnicowane rozwiązania, obejmujące rodzaj wykorzystywanej technologii czy pojemność akumulatorów. Ceny baterii zaczynają się od ok. 10 tys. zł, a pojemności to od ok. 3 kWh do ok. 10 kWh. Ich żywotność to zazwyczaj około 10 tysięcy cykli ładowania, co przeciętnie przypada na okres od 5 do 8 lat. Gwarancja w zależności od producenta wynosi do 10 lat, a warunkiem ochrony jest instalacja i serwis przez certyfikowanego instalatora.

Jaka będzie przyszłość konsumenckich magazynów energii?

Wyznaczone przez Unię Europejską cele zwiększenia udziału OZE w produkcji energii sprzyjają tworzeniu i wdrażaniu technologii magazynowania. Staje się więc ona coraz bardziej wydajna i dostępna dla każdego. Magazynowanie energii jest kluczowe dla poprawy bezpieczeństwa energetycznego i dynamizacji energetyki odnawialnej.  Eksperci są zgodni, że nie można mówić o rozwoju OZE bez magazynowania energii. Magazyny energii są zatem kolejnym krokiem w drodze do transformacji energetyki.

udostępnij artykuł dalej .

Poznaj szczegóły oferty

Czym jesteś zainteresowany?

Zaznacz przynajmniej jedną opcję

Podaj swoje dane:

Czytaj więcej

Czytaj więcej